Сучасна політична ситуація в Україні завдає труднощі і суспільному, і, так би мовити, юридичному життю суспільства. Повʼязано це, здебільшого, з виникненням додаткових складностей в тих сферах, в яких раніше з точки зору законодавства все було процедурно ясно і зрозуміло.

Не оминули такі труднощі і сферу корпоративних відносин, зокрема питання порядку скликання акціонерних зборів. Відповідно до норм чинного законодавства, акціонери мають бути повідомлені про скликання загальних зборів та їх порядок денний не пізніше 30 днів до моменту їх проведення.

Таке повідомлення, якщо інше не зазначено в статуті юридичної особи, зазвичай надсилається поштою, рекомендованим відправленням. Проте, на даний час Укрпоштою тимчасово припинено поштове обслуговування деяких регіонів Донецької та Луганської областей.

У звʼязку з цим постає логічне питання, як повідомити акціонерів, які знаходяться в зоні проведення АТО, про скликання загальних зборів, зважаючи на той факт, що в подальшому в нас дуже полюбляють визнавати прийняті рішення загальних зборів недійсними через допущеніпроцесуальні неточності?

Враховуючи судову практику, яка склалася на сьогоднішній день, доказом інформування акціонера про проведення зборів може бути будь-який документ в паперовому чи електронному виді, який дозволяє встановити, що акціонер його таки отримав і ознайомився зі змістом.

Для цього в статутах акціонерних товариств часто встановлюють процедуру інформування шляхом надсилання електронного листа на визначену електронну адресу. Також, слід звернути увагу на Постанову Пленума ВГСУ №4 від 25.02.2016 року, якою встановлено, що якщо фактична присутність акціонера на загальних зборах нівелює факт
неналежного (чи неповного) його повідомлення про проведення таких зборів.

Також судам слід враховувати, що навіть якщо акціонера було повідомлено простим листом замість рекомендованого, але наявні докази отримання такого листа, це буде вважатися належним повідомленням про проведення зборів.

Листи-інформування слід реєструвати в журналі вихідної кореспонденції, що в подальшому також може бути доказом належного повідомлення акціонерів.

З усього вищенаведеного робимо висновок, що, зважаючи на деякі складнощі в інформуванні акціонерів, доказом належного повідомлення може бути будь-який документ (включаючи скріншоти електронних повідомлень) який доводить факт отримання таким акціонером повідомлення, змісту цього повідомлення, і факт ознайомлення акціонера зі змістом такого повідомлення.