Основою побудови ефективної системи інформаційної безпеки бізнесу є забезпечення зв’язків (взаємодії) між усіма елементами та ресурсами цієї системи. В основному в якості ресурсів виступають комп’ютери, інша техніка, програмне забезпечення, інформаційні дані. В якості ж елементів виступають мережі зв’язків між цими ресурсами.

Перед побудовою системи ІТ-безпеки обов’язково проводиться підготовка, яка враховує об’єктивні дані щодо конкретної компанії, як то:

 • Вірогідність реалізації загрози інформаційній безпеці;
 • Визначення вразливих місць інформаційної системи підприємства;
 • Ризики, що можуть вплинути на систему.

Після проведеного підготовчого аналізу розробляється система ІТ-безпеки на основі наступних принципів:

 • Аналіз наявних ризиків;
 • Визначення максимально допустимого рівня ризику для компанії;
 • Вибір контрзаходів, що нівелюватимуть ризики.

Розробляючи та будуючи систему безпеки спеціалісти по суті вирішуватимуть наступні завдання:

 • Розподілятимуть всю наявну у суб’єкта господарювання інформацію відповідно до рівнів доступу до неї;
 • Прогнозуватимуть і виявлятимуть загрози, що можуть вплинути на інформаційні ресурси;
 • Розроблятимуть систему контрзаходів, які мінімізують загрози інформаційній системі;
 • Розроблятимуть механізм оперативного реагування на стороннє втручання в систему підприємства;
 • Розроблятимуть механізм усунення негативних наслідків та відшкодування збитків після стороннього втручання в систему;
 • Оцінюватимуть дієвість всіх заходів і, на необхідності, замінятимуть їх на більш ефективні.

Важливим елементом системи ІТ-безпеки є оформлення технічної документації, якою керуватимуться всі працівники підприємства під час роботи. По суті вона регулюватиме 2 основні моменти: управлятиме доступом до інформації, та управлятиме потоками всієї інформації.
В загальному вигляді ця технічна документація врегулює функції захисту інформації, закріпить основоположні принципи побудови системи ІТ-безпеки, забезпечить детальний опис процедур роботи з інформацією та порядок дій в надзвичайних ситуаціях.
Керівнику компанії необхідно буде, з одного боку, забезпечити ознайомлення всіх працівників з інформацією, що стосується забезпечення інформаційної безпеки, а з іншого – своєчасне внесення змін до документації, що може бути викликане об’єктивними чинниками (наприклад – появою нових ризиків).

Як бачимо, побудова системи ІТ-безпеки не є одномоментною дією, а є процесом, який триває і після початку роботи такої системи безпеки для забезпечення найкращих результатів.