Питання податкових перевірок, зокрема з питання ПДВ, були, залишаються і, скоріш за все, будуть основною причиною головного болю суб’єктів господарювання.

У зв’язку з цим всі господарські операції в Вашій діяльності слід завчасно проводити з урахуванням можливого ризику їх подальшої перевірки.

Найчастішою підставою для винесення податковим органом податкових повідомлень-рішень наразі є визнання господарських операцій безтоварними.

Що ж може вплинути на визнання вашої господарської операції безтоварною і як цього уникнути?

  1. Відсутність первинних документів

Незважаючи на те, що на законодавчому рівні закріплено, що господарська операція має викликати зміни в структурі архівів, а не бути просто підписаним договором, питанню належного оформлення первинних документів податківці приділяють досить багато уваги.

Такий документ має містити всі необхідні реквізити, включаючи зміст господарської операції, а також має бути вчасно складений.

Формальні недоліки в первинних документах досить часто тлумачаться податковим органом як підстава у визнанні господарської операції безтоварною, проте на сьогодні наявна судова практика, яку варто використовувати для спростування таких тверджень.

Так, ВАСУ в рішенні у справі №К/800/56294 зазначає, що недоліки в первинних документах не можуть прямо свідчити про відсутність господарської операції взагалі.

А у справі №К/800/40727/14 зазначено, що метою первинних документів є фактичне підтвердження проведення господарської операції, тому наявність в таких документах недоліків (дефектів) не може свідчити про відсутність такої операції взагалі.

  1. Відсутність змін майнового стану

Наступною причиною, через яку господарську операцію часто визнають безтоварною, є незмінність майнового стану суб’єкта господарювання під час її проведення.

При чому, для даної підстави податковий орган перевіряє ресурси суб’єктів господарювання на предмет того, чи мали вони фізичні та технічні можливості для проведення такої операції.

В той же час, коли справа доходить до обґрунтування безтоварності операції через відсутність ресурсів у контрагентів, ВАСУ може стати на користь суб’єкта господарювання (як у справі №2-а-2413/12/2070), аргументуючи це тим, що проблеми контрагента не мають негативно впливати на суб’єкта господарювання, господарські операції якого перевіряються.

Але наявна і протилежна думка (справа №2а/1570/2406/201), де суд аналізував ресурси контрагента і зважав на це при вирішенні справи.

  1. Відсутність ділової мети

Найпоширеніша, і в той же час найменш конкретна підстава для визнання операцій безтоварними.

На думку податкового органу, господарська операція має бути економічно доцільною і не викликати збитків.

При цьому, ВСУ у справі №816/4226/13-а зробив висновок, що окремі збиткові операції свідчать лише про навички ведення господарської діяльності, і не можуть свідчити про наявність чи відсутність ділової мети.

Зважаючи на вищезазначене, можна виділити декілька рекомендацій для уникнення ризику визнання ваших операцій безтоварними:

  • Завжди вчасно та коректно складати первинні документи;
  • Окрім первинних документів мати «в запасі» інші докази проведення операції, як до докази транспортування, розрахунки доходів та витрат по операції, наявність ресурсів для проведення операції;
  • Завчасно перевіряти своїх контрагентів на предмет ризиковості. Бо іноді краще попередити проблему, ніж потім ліквідувати наслідки.