Однією із складових частин інформаційної безпеки ведення бізнесу є безпека і обізнаність у виборі контрагентів. Правильне налаштування цієї системи суттєво зменшує ризики як майнових, так і немайнових втрат, які можуть в подальшому виникнули, якщо контрагент раптом виявився неблагонадійним.

Незважаючи на те, яким чином ви познайомились з вашим контрагентом, і за яких умов вирішили працювати разом, рекомендуємо проводити таку перевірку для кращого розуміння того, з чим доведеться мати справу.

В інших країнах, особливо перед підписанням значних правочинів, контрагенти ретельно перевіряють один одного, запитуючи установчі документи, документи податкової звітності, ліцензії, і іноді навіть кадрові документи. В нашій країні така практика не є розповсюдженою, через це деякі компанії підозріло поставляться до запиту надати, наприклад, штатний розпис та перелік основних засобів підприємства.

У зв’язку з цим, доводиться працювати з тими джерелами, інформацію з яких можна отримати без звернення безпосередньо до контрагента.

Навіть аналіз цих, здавалось би, елементарних джерел, вже створить вам об?єктивну картину вашого потенційного бізнес-партнера.

Перше джерело, за яким доцільно перевірити вашого контрагента є ЄДР.

Зверніть увагу, чи є засновниками та директором дійсно ті особи, з якими ви спілкувалися. Як давно було створено компанію? Який в неї статутний капітал? Не зайвим буде проглянути зміни щодо реєстраційних даних: часта зміна складу засновників, директорів, найменування чи адреси має викликати сумніви у добросовісності компанії.

Також, за ЄДР доцільно перевірити пов?язаних осіб: засновників та директора. Так ви зможете побачити, чи не є вони учасниками ще цілого ряду юридичних осіб.

Друге джерело для перевірки – реєстр ДФС.

Він дозволить побачити актуальну систему оподаткування потенційного контрагента, чи не є він неплатником податків, чи дійсна в нього реєстрація платником ПДВ, а також дозволить перевірити, чи не є місцезнаходження компанії адресою масової реєстрації.

Третє джерело – реєстр судових справ – є чи не найоб’ємнішою ділянкою для перевірки.

Перевіряти слід як за назвою самого контрагента, так і за даними його засновників і директора. Звертайте увагу на абсолютно всі справи: наявність цілого ряду спорів з податковим органом може стати підставою виникнення проблем з податковим органом вже у вас, а може призвести і до того, що контрагент не зробить поставку чи не розрахується з вами, що спричинить вже господарський спір.

Зверніть увагу, що директора і засновників-фізичних осіб слід перевіряти через реєстр судової влади, а не безпосередньо через реєстр судових рішень, оскільки так можна побачити справи за ім?ям та прізвищем особи (в самих же судових рішеннях вони будуть фігурувати як «Особа_1», «Особа_2» і т.д.).

Наступне, що слід перевірити – це наявність відповідних дозволів та ліцензій, якщо ваш правочин може відбуватись лише на підставі такого ліцензування. Продаж ряду товарів (як то алкоголь, тютюн, лікарські засоби) компаніям, позбавлених ліцензії на таку діяльність загрожуватиме великими штрафами вже вам.

Деякі компанії розміщують у відкритому доступі свою фінансову звітність. Якщо ваш потенційний контрагент із таких – не забудьте проглянути цю звітність для порівняння фактів з інформацією, отриманою вами з інших джерел.

Сучасні інформаційні технології надають масу можливостей не тільки виявити, а й приховати або змінити компрометуючу інформацію, тож будьте уважні до вибору контрагентів і ні в якому разі не укладайте правочини до того, як на власні очі впевнитесь у благонадійності свого потенційного бізнес-партнера.