відшкодування шкодиБудь яка шкода, що спричинена особі (як фізичній, так і юридичній) має бути відшкодована. Не виключення і шкода, спричинена державними органами, зокрема тими, що здійснюють досудове розслідування.

Незважаючи на те, що позовів на відшкодування такої шкоди подається порівняно небагато, а задоволенню підлягає ще менша кількість, отримати компенсацію за завдану шкоду все ще вбачається можливим.

Відповідно до ст.1176 ЦК України шкода, завдана органами, що здійснюють досудове розслідування, підлягає відшкодуванню на загальних підставах.

Як наслідок, завдання такої шкоди повинно мати в собі повний склад такого правопорушення, а саме:

  • бути протиправною дією (або бездіяльністю);
  • наявний негативний результат такої протиправної поведінки;
  • наявний причинно-наслідковий звʼязок між дією та шкодою;
  • наявна вина особи, яка цю шкоду заподіяла.

Зауважимо, що під неправомірними діями розуміється як і власне дії особи-порушника, її бездіяльність, і, в тому числі, винесення неправомірних рішень.

Додатково, окрім вищезазначеного кодексу, можливість відшкодування шкоди закріплена також ст.56 Конституції України, Конвенцією Ради Європи 1950 року (ст.6 та 13), а також цілим переліком спеціальних законів, що зобовʼязують органи державної влади діяти виключно у спосіб, встановлений законодавством.

Підтвердження такої позиції можна знайти і в практиці ЄСПЛ, наприклад у справі «Плахтєєв проти України».

Тож, якщо під час досудового розслідування кримінального провадження фізичній або юридичній особі було завдано майнову шкоду, наявність якої вона може підтвердити, слід звертатися за захистом своїх прав до суду, оскільки будь-яка шкода, навіть завдана державою в особі її уповноважених органів, має бути компенсована постраждалій особі.