Процедура виплати дивідендів завжди викликає багато питань та потребує зваженого підходу до цього процесу.

Від нещодавно стало на одне питання більше: чи вважається виплата дивідендів контрольованою операцією? На це питання ДФСУ відповіла в листі №119/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 12.01.2018 року.

Нагадаємо, що для того, щоб операції були контрольованими, вони мають одночасно відповідати наступним критеріям:

  • сукупний річний дохід платника податків більше, ніж 150 мільйонів гривень;
  • обсяг операцій з контрагентом перевищує 10 мільйонів гривень.

За розʼясненням податкового органу, в ці операції не підлягають включенню суми депозитів, кредитів, позик, суми інвестицій та поворотної фінансової допомоги. В той же час, сума нарахованих дивідендів (відсотків) має бути врахована в таких контрольованих операціях.

Дивимось далі. Дивіденди можуть бути виплачені двома шляхами: у грошовій та у натуральній формі.

Виплата дивідендів в грошовій формі не впливає на доходи та витрати субʼєкта господарювання та не змінює обʼєкт оподаткування податку на прибуток. На підставі цього робиться висновок, що така виплата не буде вважатись контрольованою операцією.

Якщо ж дивіденди виплачуються в натуральній формі (шляхом «заліку»), такі операції підлягають відображенню в загальному порядку, як звичайні операції з купівлі-продажу.

Тому виплата дивідендів взаємозаліком або в не грошовій формі може бути контрольованою операцією, якщо дотримано 2 критерії, про які ми зазначали на початку статті.