Кейси

Відмова покупця оплачувати заборгованість з причин ненадання документів щодо ПДВ

Проблема: Зернотрейдер (клієнт нашої компанії) уклав договір поставки зерна на умовах 83% попередньої оплати та 17% оплати на підставі фактичної поставки на надання документів згідно з переліком. Контрагент відмовився оплачувати 17% вартості, посилаючись на неповне надання Постачальником документів згідно з договором, у тому числі, що стосуються сплати ПДВ.
Розмір заборгованості на момент звернення клієнта до юридичної компанії складав близько 900 000 грн.
Вирішення: На базі чинного законодавства та судової практики нами було сформовано юридичну позицію, що дозволила звернутись з позовом про стягнення заборгованості до суду. Позов було задоволено повністю рішенням суду першої інстанції, апеляційна та касаційна інстанції залишили в силі рішення суду першої інстанції.
Додатково було врегульовано погашення заборгованості без відкриття виконавчого провадження.
Результат: Клієнту було погашено заборгованість з урахуванням передбачених договором та законодавством штрафних санкцій та індексації протягом 6-ти місяців з моменту звернення до юридичної компанії.

Врегулювання спору за договором про надання послуг при відсутності первинних документів

Проблема: ІТ-компанія (наш клієнт) надавала інформаційні послуги на користь Замовника, при цьому були підписані лише «рамочні» договори. Додатки до договорів та акти наданих послуг не укладались, послуги надавались на підставі усних домовленостей та листування електронною поштою. В процесі надання послуг, у Замовника сформувалась заборгованість та виникли неврегульовані претензії до якості послуг.
Вартість непідтверджених первинними документами послуг на момент звернення клієнта до юридичної компанії становила близько 1 200 000 грн., розмір заборгованості – близько 300 000 грн.
Вирішення: Нами було проаналізовано сильні сторони ситуації та випрацювано основні важелі тиску, здійснено прогноз варіантів розвитку ситуації та надано оцінку ризиків за кожним з варіантів. На підставі вказаної аналітики, було ініційовано переговорний процес, підготовлено та реалізовано дорожню карту на підставі взаємних поступок, що дозволило перевести правовідносини сторін у юридичне русло в повній мірі.
Результат: Сторонами було підписано усі необхідні додатки до договорів, акти та інші первинні документи, зафіксовано заборгованість та строки її погашення і розроблено процедуру усунення недоліків наданих послуг.

Скасування рішень судів першої та апеляційної інстанції про стягнення заборгованості при наявності документального підтвердження боргу

Проблема: На державному підприємстві було штучним чином створено заборгованість, після чого здійснено ланцюг відступлень права вимоги. Новий кредитор звернувся до господарського суду з позовом про стягнення заборгованості, який через пасивну позицію юристів ДП було задоволено, апеляційну скаргу залишено без задоволення. Вказане підприємство звернулось до нашої компанії з запитом на надання юридичних послуг по скасуванню рішень судів в касаційній інстанції.
Вирішення: Після детального аналізу матеріалів справи, доповнених вивченням судової практики, нами було сформовано юридичну позицію, що була відображена у касаційній скарзі на рішення судів першої та апеляційної інстанцій. Було з’ясовано слабкі сторони судових рішень, виявлено факти неповного дослідження матеріалів справи, порушення норм матеріального та процесуального права.
Результат: Касаційним господарським судом в складі Верховного суду України касаційну скаргу було задоволено, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Розробка та вжиття комплексу заходів, спрямованих на боротьбу з паралельним та нелегальним імпортом продукції

Проблема: До юридичної компанії звернувся офіційний імпортер газового обладнання в Україну з проханням розробити комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з неавторизованим та нелегальним імпортом вищезгаданого обладнання з боку недобросовісних конкурентів, після чого застосувати такі заходи на практиці з метою досягнення позитивного результату.
Вирішення: На підставі норм чинного законодавства України та міжнародно-правових норм, нами було розроблено документи, необхідні для оформлення повноважень нашого клієнта, спрямованих на захист прав інтелектуальної власності від протиправного використання третіми особами, запропоновано активний механізм тиску на недобросовісних імпортерів із залученням уповноважених органів державної влади.
Результат: Після реалізації вищезгаданих заходів, було істотно зменшено обсяги реалізації нелегально ввезеної продукції через мережу інтернет, здійснено ряд звернень до правоохоронних органів, зареєстровано кримінальні провадження стосовно посадових осіб. Окремі компанії припинили свою протиправну практику у добровільному порядку.

Юридична компанія Winner захистила права будівельної компанії у судовому спорі з Державною податковою інспекцією.

Фабула справи
Компанія, яка займається виконанням комплексу спеціалізованих будівельних робіт, уклала з компанією замовником договір підряду на будівництво споруди.
Для виконання частини робіт по бетонуванню підрядник уклав договір субпідряду з іншою компанією, яка також має ліцензію на виконання будівельних робіт.
Роботи субпідрядника та підрядника були успішно виконані, належним чином оформлені та передані замовнику, який почав використовувати збудовану споруду у своїй господарській діяльності.
Однак, під час перевірки нашого клієнта, податковим органом було зроблено висновок про непідтвердження фактичного здійснення господарських операцій з субпідрядником. В той же час перевіркою не встановлено будь-яких фактів, які б заперечували реальність здійснення вказаних господарських операцій або свідчили про відсутність зв’язку таких операцій з господарською діяльністю клієнта, основною діяльністю якого є будівництво житлових і нежитлових будівель. Висновки перевірки базувались на тому, що субпідрядник має вади у своїй діяльності.
За результатами перевірки податковим органом був складений акт та винесене податкове повідомлення-рішення щодо завищення клієнтом податкового кредиту.

Правова позиція
Командою юристів Юридичної компанії Winner була підготовлена правова позиція, що призвела до скасування податкового повідомлення-рішення у судовому порядку.
Позиція обґрунтовувалась тим, що контрагент клієнта (субпідрядник) був платником ПДВ згідно чинного законодавства та належним чином зареєстрованим у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто мав достатній об’єм правоздатності для укладення договору. У свою чергу, чинне законодавство не ставить умову виникнення податкових зобов’язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів, фактичного знаходження їх за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних фондів. Платник податків не може нести відповідальність за невиконання його контрагентами своїх податкових зобов’язань.

Результат
Внаслідок ефективної роботи Юридичної компанії «Віннер», судами першої та апеляційної інстанцій податкове повідомлення-рішення було визнане протиправним та скасоване.

Нещодавно Юридична компанія Winner успішно відстояла права імпортера у судовому спорі з українською митницею ДФС.

Фабула справи
Наш клієнт – іноземна компанія-імпортер, front office якої знаходиться в Туреччині, уклала контракт на поставку товарів з українською компанією, що займається реалізацією відповідного виду товарів.
Під час перевезення вантажу через державний кордон України працівниками митниці було складено протокол про порушення митних правил, відповідно до якого вартість товару вважалась заниженою. У зв’язку з цим його було тимчасово вилучено до остаточного вирішення даного питання судом.
Санкція ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України передбачала відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 100% вартості товару, з конфіскацією такого товару в дохід держави.

Правова позиція
Командою юристів Юридичної компанії Winner була розроблена правова позиція, що призвела до прийняття рішення про повернення тимчасово вилученого товару.
Позиція обґрунтовувалась тим, що відповідно до ст.ст. 53, 57 Митного кодексу України документами, які підтверджують митну вартість товарів, є рахунок-фактура (інвойс), а митний орган зобов’язаний визначати митну вартість передусім із контракту, укладеного між компаніями.
Оскільки контрактом передбачено, що ціна товару зазначається у рахунку-фактурі, то виставлений на виконання контракту інвойс і є тим документом відповідно до якого має визначатись митна вартість. Застосування інших способів визначенні вартості є недоречним. Тобто, належним документом, що підтверджує вартість вантажу є саме інвойс, наданий для проходження митного контролю.
Було також зауважено, що документи, які не надавались імпортером для митного оформлення, не можуть підтверджувати заниження вартості товару.

Результат
Внаслідок ефективної роботи Юридичної компанії «Віннер», постановою суду апеляційної інстанції, тимчасово вилучений товар було зобов’язано повернути компанії імпортеру.

Будівельне право
Перед Юридичною компанією Winner була поставлена задача від клієнта оцінити документацію третьої особи, як Землекористувача, задля подальшого укладання з ним Інвестиційного договору на будівництво Об’єкту.

Для виконання задачі співробітниками нашої компанії були досліджені та оцінені наступні документи та їх наявність (відсутність):

  • документи на володіння або користування земельною ділянкою;
  • наявність дозвільної документації;
  • наявність проектної документації;
  • відповідність бажаного Об’єкту до цільового призначення земельної ділянки;
  • наявність повного пакету дозвільної документації.

Під час дослідження вказаних документів нами було виявлені певні питання щодо земельної ділянки. Про таке було повідомлено клієнта з зазначенням можливих наслідків у разі не виправлення недоліків. Найбільший ризик полягав в припиненні будь-яких прав на земельну ділянку, і, як наслідок, на Об’єкт в який планувалось інвестувати.
Клієнт отримавши від нас висновок, зробив певні дії для мінімізації ризиків в подальшому. Усі істотні умови були додатково оговорені та прописані в Інвестиційному договорі, тим самим включивши додаткові умови безпеки клієнта у співпраці з питання інвестування нового Об’єкту.

(Договорів, угод, Меморандуму) для оформлення майбутніх співвідношень за напрямком своєї діяльності з іншими особами.

На прохання було розроблено певні зразки договір (Інвестиційний договір, Меморандум, Договір про намір на співпрацю, Попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав та інше).

Клієнту було визначено (звернено увагу) істотні умови, які мають бути враховані та наявні під час укладання будь-яких договорів (угод) для їх подальшої безпеки та мінімізації ризиків з іншими юридичними особами.

Додатковою поточною допомогою нашої Юридичної компанії для даного клієнта є подальше консультування за розробленими зразками, та, за необхідністю, додаткові опрацювання деталей по кожному договору (угоді, меморандуму, тощо).