205 ККУІніціювання кримінальних проваджень за ст.205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) є чи не найрозповсюдженішим злочином в кримінальних справах.

Зазначимо, що далеко не всі з них отримують своє логічне завершення у вигляді вироку.

Проте, деякі «слабкі місця» є як у визначенні, що ж є фіктивним підприємництвом, так і невизначеність судової практики з цього питання.

Власне ст.205 КК України під фіктивним підприємництвом розуміє власне створення чи придбання субʾєкта господарювання з метою прикриття незаконної діяльності.

В той же час, податкові органи, під час проведення перевірок, висновок щодо фіктивності підприємства може зробити і на підставі господарських операцій, які, на їх думку, мають ознаки фіктивності. При чому, якщо контрагент особи має в своїй діяльності ознаки фіктивності, це автоматично тягне ризики перевірки операцій його контрагентів, і вони автоматично будуть розглядатись як сумнівні.

Ключовим моментом розгляду судових спорів буде дослідження реальності кожної господарської операції, щодо якої є сумніви, проте слід звернути увагу на позицію ВАСУ (справа №К/9901/1478/18), який наголошує, що на субʾєкта господарювання покладається відповідальність за обачний вибір контрагента (незважаючи на принцип індивідуальної відповідальності).

ВСУ у справі №2а-7075/12/2670 висловив позицію, що фіктивність субʾєкта господарювання несумісна навіть з поодинокими реальними правочинами. А отже наявність фіктивних ознак підприємства автоматично дискредитує господарські операції.

В свою чергу, новий Верховний Суд у справі №802/1853/16-а зазначив, що наявність обвинувальних вироків за ст..205 КК України не є підставою для визнання господарських операцій в порядку адміністративного судочинства. Саме тому суди під час розгляду податкових спорів мають детально аналізувати кожну господарську операцію.

Проблемою є те, що відповідальність за ст.205 КК України є меншою, ніж за ст.212 КК України, що може спонукати недобросовісних субʾєктів господарювання визнавати себе винними у фіктивному підприємництві для уникнення відповідальності за несплату податків. Такі дії загрожують кримінальними провадженнями і значними штрафами контрагентам таких субʾєктів, які потім довго доказують в суді реальність своєї діяльності.

Для уникнення проблем з питання і ухилення від сплати податків, і фіктивного підприємництва ми радимо завжди перевіряти контрагентів. Спочатку – за допомогою публічних реєстрів, для отримання загальної картини добросовісності підприємства, а в подальшому (за необхідності і в залежності від значущості правочину) можна запитати у такого контрагента і його статутні документи, і деякі документи щодо безпосереднього ведення господарської діяльності, які запевнять як і Вас, так і державні органи у правомірності господарської діяльності.