Відповідно до чинного законодавства України, зокрема – Закону «Про авторське право і суміжні права» авторам та/або володільцям суміжних прав надана можливість дозволяти та забороняти іншим особам використовувати свій обʼєкт інтелектуальної власності.

Проте, такі особи (автори і володільці суміжних прав) фактично не завжди можуть відслідковувати порушення їх прав та інтересів, оскільки обʼєкт інтелектуальної власності може використовуватись на території іншої адміністративно-територіальної одиниці або навіть на території іншої держави.

Саме тому в Україні зʼявився новий нормативно-правовий акт – Закон «Про ефективне управління майновими правами правоволодільців в сфері авторського права та (або) суміжних прав». Одна з причин прийняття цього закону – необхідність адаптації норм внутрішнього законодавства відповідно до законодавства Європейського Союзу. Тож саме новий закон визначатиме правові основи колективного управління і визначає правовий статус організацій колективного управління (ОГК).

Відтепер всі дії щодо врегулювання статусу ОГК як то отримання документу про постановку на облік організації, видача свідоцтва про визнання уповноваженою організацією регламентовані новим законом (раніше порядок здійснення таких функцій не було зафіксовано). Лише законом «Про авторське право» було визначено окремі повноваження в частині укладання договорів з авторами та виплату роялті. Зауважимо, що фінансові питання функціонування ОГК (наприклад, встановлення мінімального розміру роялті) так і залишились невизначеними. Очевидно, як і раніше, це вирішуватиметься домовленостями між самими організаціями з субʼєктами авторських прав.

Важливою новацією Закону є також запровадження електронної системи обліку і реєстрації авторських і суміжних прав, а також встановлення державного нагляду за діяльністю ОГК.

Тож зважаючи на те, що більшість судових справ щодо порушення виключних авторських прав вирішуються на користь авторів саме у звʼязку з тим, що їх інтереси якісно представляють саме організації колективного управління, законодавчі новації рухаються в правильному напрямку правової охорони прав авторів і субʼєктів суміжних прав.