В березні 2018 року ДФСУ розпочала новий етап блокування податкових накладних, затвердивши нові редакції нормативних документів, що регулюють це питання. Зокрема, такими документами затверджено і процедуру ведення обліку ризикових субʼєктів господарювання.

По суті, перевірка субʼєкта господарювання на ризиковість – це другий етап перевірки під час реєстрації/блокування ПН, але можна назвати його основним, оскільки якщо субʼєкт господарювання підпадає під критерії ризиковості – його податкові накладні блокуватимуться в будь-якому випадку, не зважаючи на суть операції за такою накладною чи на його податкову історію.

Для належної перевірки органи ДФС відтепер будуть вести реєстри (переліки) ризикових платників податків на рівні обласних центрів та Офісу великих платників податків.

Зауважимо, що критерії ризиковості умовно можна поділити на загальні, які діють по всій території України та затверджені ДФС і Мінфіном, і спеціальні, що встановлюються територіальними органами ДФС лише для визначеної території.

Загальними критеріями для віднесення субʼєкта господарювання до категорії ризикових платників податків є наступні:

  • реєстрація особи за фіктивними (недійсними) документами;
  • фіктивне підприємництво;
  • право володіння і управління передано померлим/безвісті зниклим особам;
  • реєстрація без відома засновників.

Спеціальні критерії можуть встановлюватись місцевими органами ДФС на власний розсуд, але у визначеному ДФС діапазоні. Такими критеріями можуть бути:

  • реєстрація платника ПДВ на тимчасово окупованій території;
  • платник ПДВ є новозареєстрованим;
  • відсутність у платника ПДВ рахунків в банках;
  • засновники юридичної особи мають негативну податкову історію;
  • неподання фінансової звітності за останній період;
  • проведення платником ПДВ ризикових операцій.

Якщо платники ПДВ відповідають встановленим критеріям ризиковості щодо них проводиться засідання Комісії територіального органу ДФС на якому вирішується, чи включати таку особу до переліку ризикових субʼєктів господарювання чи ні. Також, на аналогічних засіданнях може вирішуватись питання про виключення субʼєктів господарювання з такого переліку.

На субʼєкта господарювання, щодо якого прийнято рішення про включення його до переліку ризикових субʼєктів заводиться облікова картка із зазначенням причини внесення до такого переліку.

Додатково, органом ДФС приймається рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податків і, якщо щодо особи прийнято рішення про неврахування таких даних, кожна податкова декларація такого субʼєкта господарювання підлягатиме блокуванню і щодо кожної операції доведеться доводити її реальність відповідними підтверджуючими документами та поясненнями.

Тож краще завчасно промоніторити свою можливість підпасти під критерії ризикових субʼєктів господарювання, ніж потім розблоковувати кожну податкову накладну.