Питання регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в Україні не втрачає своєї актуальності, так як дана форма діяльності – найпопулярніша в нашій країні. І з кожними змінами в законодавстві або з внесенням чергового законопроекту за новою починається обговорення, що зміниться і в кращий бік.

Сьогодні ми хотіли б зупинитися на одному з перших етапів діяльності ТОВ, а саме – розподіл часток в статутному капіталі при двох засновників.

Найчастіше два засновника створюють юридичну особу як рівні партнери, і, цілком логічно, ділять статутний капітал 50 на 50. Але чи не створить це проблем у майбутньому?

У зв’язку з тим, що незважаючи на можливість перевірити свого бізнес-партнера, ніхто не може гарантувати його сумлінну поведінку в майбутньому, слід заздалегідь убезпечити не тільки себе, але і ваш спільний бізнес.

Чим загрожує недобросовісна поведінка учасника, який володіє 50% статутного капіталу?

В першу чергу, другий учасник, який також володіє часткою в 50%, буде позбавлений можливості приймати рішення, так як чинне законодавство передбачає обов’язкове наявності кворуму учасників, загальна частка яких становить понад 50%. Тому при наявності будь-яких розбіжностей між засновниками, робота ТОВ може бути повністю заблокована.

Теоретично, при невиконанні або несумлінне виконання зобов’язань перед створеним ТОВ другий учасник може виключити такого засновника зі складу власників ТОВ, але робити це доведеться виключно в судовому порядку, з наявністю вагомих доказів, що такий учасник перешкоджає нормальній діяльності суб’єкта господарювання. Через суд це доведеться робити в зв’язку з тим, що чинним законодавством так само регламентовано, що виключити учасника зі складу засновників можуть особи, які сукупно володіють більше 50% статутного капіталу.

Певні надії покладаються на новий законопроект «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №4666, так як він дозволить:
– змінити кворум загальних зборів, що дозволить зробити систему прийняття рішень більш гнучкою;
– учасникам, які володіють більш ніж 50% голосів звертатися в суд для проведення викупу частки учасника, чиї дії завдають шкоди суспільству.

Але навіть прийдешні зміни (враховуючи, що поки невідомо, яка фінальна редакція буде прийнята) наштовхують на думку про те, що розподіл часток 50 на 50 є недоцільним. Вихід в даному випадку один – ввести до складу третього незалежного засновника, надавши йому частку, наприклад, більше 6 але менше 10%, що дозволить не допустити блокування прийняття рішень і, відповідно, не допустить зупинку господарської діяльності підприємства.