Однією з поширених підстав для проведення податкових перевірок стає перевірка дотримання касової дисципліни.

Причин для цього ціла купа: це і розповсюдженість використання РРО, і постійне розширення сфери його використання, а також постійні зміни в законодавстві з цього приводу, що дає можливість «ловити» підприємців на порушеннях.

Предметом перевірок дотримання касової дисципліни зазвичай є не оприбуткування готівки разом із неправильним оформленням касових документів (близько 62%). Потім – не проведення розрахунків через РРО (15%). На третьому місці – продаж товарів, не відображених в обліку товарних запасів (13%).

В цих межах найчастішими порушеннями є:

  • нереальні операції (щодо яких складено первинні документи, але які фактично не відбувались);
  • порушення порядку списання витрат;
  • відсутність первинних документів на господарські операції (або помилки в них).

Причиною результативності таких перевірок для податківців можна назвати формалізованість законодавства у цій сфері. Наприклад, недотримання формальних ознак у первинних документів прирівнюється до їх відсутності (навіть складення документу на старому бланку), що, в свою чергу, призводить до застосування пʼятиразової санкції за не оприбуткування готівки.

Ще одна причина – розрізненість і складність законодавства у цій сфері. Якщо порядок взаємовідносин продавців і покупців у сфері роздрібної торгівлі регулюється відповідним законом про РРО, то всі інші питання регулюються відповідними постановами НБУ, які часто оновлюються.

Наприклад, Постанова НБУ №148 впровадила нову форму касової книги, що тягне зміну форми і інших касових документів, а також зобовʼязало підприємців затвердити внутрішніми документами порядок оприбуткування грошей у касі. В той же час, відтепер субʼєкти господарювання мають право самостійно затверджувати порядок розрахунку ліміту каси (при збереженні визначених законодавством принципів такого розрахунку).

Певна неузгодженість існує і в сфері накладання штрафів за виявлені порушення касової дисципліни. Частина санкції прописана в ПКУ, частина – в законі про РРО. В той же час, податківці іноді посилаються ще на Указ Президента України №436/95 від 12.06.1995 року, який мало хто використовує, проте дію якого так і не скасовано, що дозволяє застосовувати значні санкції за не оприбуткування готівки.

Слід памʼятати, що накладені санкції платник податків може оскаржити як в судовому, так і в адміністративному порядку.

А для попередження накладення таких санкцій варто періодично проводити аудит касової документації на підприємстві.