На противагу новим методам незаконної перереєстрації права власності на бізнес держава намагається розробити механізми реагування та такі дії з метою збереження безпеки підприємців.

І якщо раніше незаконну перереєстрацію майна можна було оскаржити тільки в суді, що, зважаючи на їх завантаженість, могло затягнутись на роки, на сьогодні є можливість подати скаргу до спеціальної комісії Міністерства Юстиції з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (надалі – Комісія).

Така Комісія має повноваження розглядати скарги на:

 • Рішення держреєстратора стосовно реєстрації прав (за виключенням, якщо право зареєстровано на підставі судового рішення або якщо щодо оскаржуваного рішення триває судовий спір);
 • Дії держреєстратора в державному реєстрі (за виключенням, якщо реєстрація відбулася відповідно до судового рішення);
 • Дії, бездіяльність та рішення територіальних органів юстиції.

Для належного розгляду скарга повинна відповідати наступним вимогам:

 • Подана не пізніше 60 днів з моменту винесення оскаржуваного рішення;
 • Зазначено повні реквізити особи-скаржника, та, за необхідності, представника скаржника;
 • Зазначено реквізити рішення держреєстратора, що оскаржується, із деталізацією суті такого рішення і зазначенням, які саме права скаржника порушені винесеним рішенням;
 • Викладено обґрунтування вимог скаржника із підтвердженням цього відповідними доказами;
 • Зазначено про відсутність судового спору з аналогічного питання, що могло б вплинути на наслідки розгляду скарги;
 • Скаргу має бути засвідчено підписом уповноваженої особи із зазначенням дати оформлення;

До скарги слід додати копії документів, на які скаржник посилається при викладенні своїх вимог.
Комісія розглядає подану скаргу не довше 45 днів, про що виносить відповідний наказ, який направляється скаржнику не пізніше 3 робочих днів з моменту його прийняття.

В той же час, існує ряд випадків, за яких Комісія в будь-якому випадку відмовляє у задоволенні скарги, і це:

 • Під час подання скарги не дотримано вимоги, встановлені законодавством (щодо оформлення скарги, щодо повноважень особи, яка підписала скаргу, щодо строку на подання скарги);
 • До прийняття рішення по суті майно було зареєстровано на іншу, ніж зазначено у скарзі, особу;
 • Наявне судове рішення з аналогічного питання;
 • Триває судове провадження з аналогічного питання;
 • Наявне рішення Комісії з аналогічного питання;
 • Аналогічна скарга (з такими самими учасниками та з того ж самого предмету) вже розглядається Комісією;
 • В скарзі викладено вимоги, розгляд яких не є компетенцією Комісії.

Зазначимо, що рішення Комісії не є останньою інстанцією на шляху захисту бізнесу, і у випадку відмови у задоволенні скарги особа має право звернутись до суду з цим же питанням.

Як бачимо, при спробі захистити власний бізнес шляхом звернення до Комісії Мінюсту важливо дотриматись як формальних (щодо оформлення скарги), так і змістовних вимог її подання, що забезпечить прийняття рішення компетентним органом на вашу користь.