Останнім часом інвестори та провідні українські підприємства звертаються до компанії «Віннер» за роз’ясненням щодо прийняття на роботу, податкового навантаження та соціальних гарантій при прийнятті на роботу в Україні іноземних працівників творчих професій. Враховуючи зміни до трудового законодавства щодо працевлаштування іноземних громадян, Ірина Бондаренко хоче поділитися досвідом у працевлаштуванні головного художника.

ЧАСТИНА 1

Відповідно до ст.26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Згідно зі ст.54 Закону України «Про міжнародне приватне право» іноземці, що офіційно перебувають на території України мають рівні з громадянами України права та обов’язки в трудових відносинах, якщо інше не передбачене законодавством України і міжнародними договорами України.

Відповідно до ст.48 Кодексу законів про працю якщо в іноземця, якого приймають на основне місце роботи, немає трудової книжки, роботодавець протягом 5 днів з дня прийняття його на роботу оформлює йому таку книжку.

Враховуючи викладене, іноземці, які офіційно працюють в Україні, мають бути забезпечені з боку роботодавця офіційними оформленими трудовими відносинами (трудовий договір, трудова книжка), мають всі права та зобов’язані виконувати обов’язки згідно з вимогами трудового законодавства, отримують за свою працю заробітну плату і мають право на соціальне забезпечення, передбачене чинним законодавством України.

ЧАСТИНА 2

Згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23.05.17 р. № 2058-VIII., Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.12 р. № 5067-працювати в Україні іноземні особи та особи без громадянства можуть лише на підставі спеціального дозволу на працевлаштування, який отримує роботодавець самостійно (в деяких випадках, визначених ч.6 ст.42 ЗУ «Про зайнятість населення» для працевлаштування окремих категорій іноземців дозвіл не вимагається, але вимоги цієї статті не розповсюджуються на випадок, визначений в завданні) .

Нормами Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (ч.4 ст.4) визначено, що іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні.

Тобто, в даному випадку для працевлаштування іноземця на посаду «головного художника (реклама)» такій особі необхідно отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Як визначено ч.1 ст. 42-3 ЗУ “Про зайнятість населення” роботодавець може отримати дозвіл на працевлаштування, якщо він забезпечує виплату заробітної плати в розмірі мінімум 5 заробітних плат.

Однак, ця вимога не стосується осіб, визначених ч.2 ст.42-1 вказаного Закону, зокрема, іноземних працівників творчої професії, відряджених працівників або внутрішньо корпоративних цесіонаріїв, яким може бути «головний художник (реклама)».

Відповідно до Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 N 327, кваліфікація – здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи. У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначається через назву професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографіст тощо). Професія – здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації. Згідно з розділом “ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ» за кодом 1234 21073 визначено вид професії-“головний художник (реклама)”.

Тобто, можна зробити висновок, що посада “головний художник (реклама)” може бути віднесена до творчої професії, що може бути підтверджено відповідним документом про освіту, у звязку з чим до даної категорії працівників законодавством не визначено вимогу щодо мінімального розміру посадового окладу для іноземців в розмірі 5 мінімальних заробітних плат і таким особам може бути нараховано мінімальну заробітну плату на загальних підставах у відповідності до вимог законодавства України в розмірі мінімальної заробітної плати (3723 грн.) Крім того, дане положення щодо заробітної плати може бути застосоване, якщо така особа є відрядженим працівником або внутрішньо корпоративним цесіонарієм.

ЧАСТИНА 3

Згідно з вимогами Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затверджене наказом Міндоходів від 10.12.13 р. № 779, ст.70 Податкового Кодексу України іноземці, які працюють в Україні, отримують оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України, тому повинні отримати реєстраційний номер платника податків в органах ДФСУ з метою можливості нарахування податків та дотримання соціальних гарантій.

ВАЖЛИВО!!

  Відповідно до вимог ЗУ «Про зайнятість населення» та офіційно розміщених відомостей на сайті Державної служби зайнятості України, для отримання дозволу на працевлаштування іноземця, до вказаного органу необхідно подати наступні документи:

 1. заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
 2. копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
 3. кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 4. копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.
  Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства
  роботодавець додатково подає такі документи стосовно, зокрема:

 1. іноземних працівників творчих професій – нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);
 2. відряджених іноземних працівників – копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);
 3. внутрішньокорпоративних цесіонаріїв – рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні.

Послуга є платною і для особливих працівників, яким може бути «головний художник (реклама)» дозвіл на працевлаштування видається терміном до 3 років, вартість складає шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи, тобто на даний час (до 01.11.2018) 11046 тис.грн.