Практики

1/

Бізнес-медіація

У світовій практиці медіація зарекомендувала себе як дієвий інструмент вирішення спорів і конфліктів

2/

Практика податкового і митного права

Консультації та супровід у справах з питань оподаткування та митного законодавства

3/

Практика захисту інтелектуальної власності (авторське право)

Захист інтелектуальної власності, авторських прав. Супровід реєстрації торгових марок та патентів

4/

Практика ІТ-права

Повний правовий супровід запуску ІТ-інфраструктури будь-якої компанії, а саме: договори купівлі-продажу обладнання, хостингу, управління ІТ-інфраструктурою, ІТ-консалтингом, ІТ-аутсорсингом для ряду внутрішніх функцій, аудиту ІТ-інфраструктури;
Комплексна допомога у веденні e-business, розробка проектів і супровід процесу підписання пов’язаних з ним договорів: надання послуг за допомогою Iнтернету, купівля-продаж товарів через веб сайти, призначені для користувача угоди, умови про конфіденційність;
Консультування з питань, пов’язаних із захистом персональних даних, e-commerce, публічних електронних торгів, укладання договорів в електронній формі, використання електронних цифрових підписів.

5/

Корпоративна безпека бізнесу (економічна та ІТ-безпека)

6/

Практика господарського та цивільного права

Супровід господарських операцій, досудове врегулювання спорів (медіація), комплаенс

7/

Практика земельного та аграрного права

Due diligence земельних ділянок, представництво інтересів клієнтів з органами державної влади, супровід правочинів. Комплексний захист підприємств, антирейдерська діяльність, розробка програм внутрішнього та зовнішьного захисту бізнесу

8/

Практика будівельного та інвестиційного права

Допомога в отриманні дозвільної документації, аналіз ризиків при інвестуванні, розробка інвестиційних проектів та їх супровід

9/

Практика захисту в кримінальних процесах

Представництво та захист інтересів на всіх стадіях кримінального процесу, White-Collar Crime

10/

Практика трудового права

11/

Реєстрація і ліквідація підприємств. Розробка моделі бізнесу, статуту. Розробка франшизи. Послуги для ФОП

12/

Податкове консультування

13/

Практика міграційного права