Практика трудового права

 • Надання консультацій з питань працевлаштування, оплати праці, соціальних пільг та гарантії, робочого часу та часу відпочинку, звільнення, забезпечення зайнятості, захисту конфіденційної інформації, захисту прав інтелектуальної власності та персональних даних, інші;
 • Складання трудових договорів і контрактів для топ-менеджменту, типових договорів для підприємств, індивідуальних договорів найму окремих співробітників, внутрішньої документації підприємства, що регулює трудові відносини;
 • Вирішення питань заборгованості з виплати заробітної плати та розробка планів компенсації, планування податку із заробітної плати;
 • Здійснення юридичного аудиту дотримання трудового та антикорупційного законодавства;
 • Захист інтересів співробітників і роботодавців у трудових відносинах, при їх встановленні та припиненні;
 • Вирішення спорів у сфері трудового законодавства в досудовому порядку та в суді;
 • Розробка кадрової документації та приведення її у відповідність до діючого законодавства та внутрішньої політики компанії, а саме:
  1. розробка трудових договорів та контрактів,
  2. реєстрація трудових договорів,
  3. розробка і реєстрація колективних трудових договорів,
  4. розробка посадових інструкцій, штатного розкладу, положень про структурні підрозділи, наказів, розпоряджень та іншої кадрової документації.
 • Отримання дозволів на працевлаштування іноземців.
 • Та інші послуги.
Відповіді на всі ваші запитання під час надання індивідуальних консультацій