Все частіше роботодавці для створення комфортних умов праці своїх працівників використовують різноманітні додаткові можливості, як то безоплатне харчування, часткова оплата спортзалу чи англійської тощо.

Все це, звісно, підіймає рейтинг роботодавця в очах працівників, але при цьому не слід забувати, що всі ці «плюшки», покликані покращити життя працівникові, не є його зарплатою і не повʼязані із виконанням трудових обовʼязків, а отже, можуть бути визнані додатковим благом, яке підлягає оподаткуванню ПДФО, ЄСВ та військового збору.

В даній статті ми хотіли б звернути увагу на деякі ознаки додаткового блага, визначені у судовій практиці, які слід врахувати, впроваджуючи подібне в своїй компанії.

1. Додаткове благо є персоніфікованим (надається конкретній фізичній особі). Такий висновок зробив ВАСУ у справі №804/6678/14. На думку суду, роботодавець має зазначати конкретну особу і період, коли виникло таке додаткове благо. В той же час, наприклад, при введенні безоплатного харчування на підприємстві досить складно виокремити, яка вартість харчування відноситься до кожного із співробітників. Отже, обовʼязок сплати ПДФО, ЄСВ та військового збору виникає лише у випадку, коли витрати є персоніфікованими, лише тоді вони
вважатимуться додатковим благом.

2. Додаткове благо не може бути повʼязане з трудовими обовʼязками.
Наприклад, забезпечення корпоративним звʼязком не може вважатися додатковим благом, якщо особа використовує його для безпосереднього виконання своїх посадових обовʼязків. Як і оплата відрядження, навіть у «курортні» регіони, якщо працівник займався вирішенням робочи питань (рішення ВАСУ у справі №826/15514/15).

3. Додаткове благо не є доходом, який працівник отримує за виконання посадових обовʼязків
Наприклад, якщо роботодавець оплачує витрати на житло працівника в період його праці у цього роботодавця, такі витрати є додатковим благом (і відповідно підлягають оподаткуванню).

Отже, введення різноманітних можливостей та пільг для покращення умов праці працівників є важливим, проте не забувайте в цей же час подбати про належне документальне та податкове оформлення таких заходів.