В нашій країні нерідко трапляються випадки, коли особа дізнається про те, що до неї було подано позов лише після розгляду справи. В основному – коли отримує судовий наказ або заочне рішення. Окрім недобросовісності певної категорії відповідачів, таке може траплятись через проблеми поштового звʼязку.

Тож що робити, коли ви дізнались про позов до вас після отримання судового документу?

Ситуація 1 – ви отримали судовий наказ

Чинним законодавством встановлено вичерпний перелік випадків, за який особа може звернутись до суду одразу для видачі судового наказу. Найчастіше це випадки, коли грошове зобовʼязання відповідача є безспірним: стягнення заробітної плати, аліментів, заборгованості зі сплати комунальних послуг та інше.

Такий наказ стає чинним через три дні, коли закінчився строк на подання заяви щодо його скасування. Заява, в свою чергу, може бути подана протягом 10 днів з моменту отримання копії судового наказу.
Якщо ж боржник (відповідач) дізнається, що наказ вже чинний, а копії він так і не отримав, йому слід звернутись до суду з відповідною заявою для отримання такої копії, а вже після – вимагати скасувати судовий наказ. До другого звернення обовʼязково слід долучити клопотання про поновлення строку, в якому детально розписати, чому така заява подається лише зараз. В самій заяві слід аргументувати, чому судовий наказ підлягає скасуванню. По суті –
викласти свою версію обставин.

Заяви подаються до суду, який виніс відповідний судовий наказ. Якщо судом відмовлено у задоволені заяви – особа має право протягом 5 днів з дня відмови звернутися до суду апеляційної інстанції, де знов викласти свою точку зору і вимагати скасувати судовий наказ.

Ситуація 2 – ви отримали заочне судове рішення

Заочне судове рішення виноситься судом, коли відповідача було повідомлено про судовий розгляд (чи в суді хоча б є інформація про направлення йому повідомлення), але відповідач був відсутній у судовому засіданні, не надав інформації про причини своєї відсутності, або причини відсутності визнано судом неповажними.

Зазвичай заочне судове рішення виноситься у справах, в яких суд, зважаючи на відсутність відповідача, не бачить особливої складності спору. Якщо ви дізнались про судовий розгляд після отримання заочного судового рішення – ви
можете подати заяву про його перегляд протягом 10 днів з моменту отримання.

В заяві слід аргументовано викласти причини своєї відсутності, акцентуючи увагу на їх поважність, а також обставини, які б свідчили про те, що відсутність під час судового розгляду відповідача і, відповідно, його неможливість висловити свої аргументи, потягла за собою неповне і необ’єктивне бачення справи. Відповідачу слід довести, що відсутність розгляду його доказів мала наслідком ухвалення неправомірного судового рішення.

Якщо суд погодиться с думкою відповідача – заочне рішення скасовується і справа призначається до розгляду в загальному порядку. Якщо ж суд залишає заяву без задоволення – відповідач ще має можливість звернутись до
апеляційного суду протягом 10 днів після такої відмови, з вимогою скасувати таке заочне рішення.

Як бачимо, в обох ситуаціях справу можна повернути на свою користь на двох етапах: і в суді першої, і в суді апеляційної інстанції, головне – не зволікати, зважаючи на обмеженість строків.