Використання сучасних електронних технологій, і одного боку, спрощує нам життя, дозволяючи економити наш час і інші ресурси, а з іншого боку створює нові проблеми щодо безпеки використання таких технологій.
Зокрема, слід бути особливо уважними, підписуючи договори з контрагентами в електронному форматі. Так, використання електронного підпису є зараз дуже поширеним, проте, ним більше користуються юридичні особи, аніж ФОПи, і, тим паче, звичайні фізичні особи.

Тому укладаючи якийсь правочин через мережу інтернет, наприклад, слід розуміти, що у випадку судового спору буде досить складно довести, що саме ця особа підписала договір своїм власним електронним підписом.
Про це наголошує Вищий господарський суд України у справі №910/361/14.

ВГСУ зазначає, що при укладанні договору приєднання через мережу інтернет для подальшого доведення своїх вимог ви маєте володіти наступними доказами:

  • що саме конкретною особою власним електронним підписом засвідчено такий договір;
  • що ця особа взагалі отримувала електронний підпис у відповідному акредитованому центрі;
  • що у вас наявні зразки підпису та печатки (за наявності) особи, що підписала договір, а також інші документи, що підтверджують комунікацію з цією особою з приводу підписання договору;
  • що до особи-контрагента було доведено всі умови правочину, який було укладено.

При цьому, чинним ЦКУ визначено, що випадки застосування електронного підпису встановлюються законом, або за згодою сторін, якщо ця згода закріплена у письмовому вигляді із власноручними підписами цих осіб.
Спеціальне законодавство в сфері електронного цифрового підпису встановлює можливість використання такого підпису в разі його забезпечення посиленим сертифікатом ключа.

На підставі вищенаведеного, цілком логічним є висновок ВГСУ, зроблений під час розгляду даної справи, що застосування електронного підпису не повинно змінювати загального порядку підписання договорів, які, відповідно до законодавства, мають підписуватись у письмовій формі. І навіть підписуючи такий договір в електронному форматі ви повинні мати можливість довести, що договір було підписано саме з цією особою і вона ознайомилась із змістом такого договору.

Отже, для власної безпеки і з метою мінімізації негативних ризиків відповідально підійдіть не тільки до вибору вашого контрагента, але й до процедури укладання правочинів з ним.