Зміни до КПК України, частина яких вже набрала чинності 07.12.2017 року, анонсує позитивно відобразитись на безпеці бізнесу під час процесу кримінального провадження. Тож з якими позитивними змінами ми починаємо наш новий 2018 рік?

По-перше, розширено перелік випадків обовʼязкової відео фіксації під час кримінального провадження.
Відтепер, на стадії досудового слідства фіксації підлягають усі засідання окрім тих, що стосуються впровадження негласних слідчих дій. Також фіксації полягають усі слідчі дії, що проводяться. Додатково встановлено, що з 01.01.2019 року відео фіксації підлягатиме і судовий розгляд кримінальної справи. У звʼязку з цим до цього часу суди необхідно буде забезпечити належним обладнанням для виконання цієї норми.

По-друге, позитивні зміни торкнулись і порядку проведення обшуків.
Відтепер обшуки також підлягають обовʼязковій відео фіксації, і, окрім того, право ведення такої фіксації надано і стороні захисту. Таким чином, найчастіше буде в наявності одразу два записи проведення слідчої дії. Важливим моментом такої фіксації є встановлення на законодавчому рівні того факту, що дії, які були вчинені під час обшуку, але не відображені на записі, не можуть бути внесені до протоколу, відповідно, і посилатись на них в подальшому також неможливо.

Щодо порядку проведення обшуків важливим є те, що на законодавчому рівні особі, у володінні якої обшук проводиться, надано право на адвоката, оскільки досить часто така особа ще не має визначеного статусу як учасника кримінального процесу, у звʼязку з чим раніше виникали
непорозуміння та суперечки, чи може така особа користуватись правом на захист.

Додатково закріплено обовʼязок допуску адвоката до обшуку на будь-якій стадії його проведення. У випадку не допуску адвоката докази, вилучені під час такої слідчої дії, будуть недопустимими. Що правда, на самого адвоката покладається обовʼязок доказування його не допуску до проведення обшуку.

По-третє, зміни торкнулись такого виду доказу в кримінальному процесі, як документ.
Відтепер, відображення електронного документа прирівняно до оригіналу, а копії інформації, що наявна в загальнодоступних електронних системах, вилучені і оформлені відповідно до норм законодавства, будуть визнаватись оригіналом.

По-четверте, введено нового субʼєкта кримінального провадження – особа, чиї права/інтереси обмежуються під час досудового розслідування.
Це дозволить усунути неточності, що існували до цього часу зазвичай у звʼязку із проведенням слідчих дій щодо осіб, які (поки що чи взагалі) не мають встановленого статусу учасника процесу і, відповідно, мають певні складнощі із захистом своїх прав та інтересів.

Наразі це все, з чим ми хотіли ознайомити вас щодо новел в кримінальному процесі які, на наше сподівання, допоможуть гарантувати безпеку бізнесу під час кримінального провадження. Як вони будуть застосовані на практиці – побачимо вже найближчім часом.